با ما تماس بگیرید

آدرس دفتر مرکزی

مشهدمقدس- بولوارهاشمیه-نبش هاشمیه27

تلفن های تماس با ما

تلفکس :05138657962

همراه : 09335907007 -09150772006-09150772005

آدرس های ایمیل

مدیر عامل : (آقای رضاپور)

jafarrezapou1@gmail.com

مسئول دفتر مدیر عامل :

ronasrezapour@gmail.com

مدیراداری وداخلی کارخانه:

info@ronas.ir

جهت ثبت انتقادات و پیشنهادات خود به سامانه پیامک ما به شماره 30001363000562 ارسال نمایید .

فرم تماس