این جاکلیک کنید شرایط اخذنمایندگی

قراردادنمایندگی فروش محصولات نخ ونقشه فرش وتابلوفرش دستباف فی مابین شرکت وافرادمتقاضی محصولات روناس درشهرها مختلف ایران وخارج ازکشور.

مزاياي گرفتن نمايندگي شرکت روناس :

1 -کسب درصد پورسانت فروش که با توجه به مقدار فروش نماينده ميزان درصد تخفيف يا پورسانت نيز قابل افزايش مي باشد.

2- خريد تضميني فرشهاي بافته شده از نماينده

3- معرفي نمايندگي فروش به مشتريان آن شهر جهت خريد آسانتر و سريعتر محصولات شرکت و افزايش درآمد نماينده

-4 افزايش همکاريها بين نماينده و شرکت در زمينه برگزاري نمايشگاهها و انعقاد قرار داد بافت (بصورت پيمانکار بافت شرکت).

5 -تبادل اطلاعات در زمينه بازاريابي-فروش-توليد با بخش فروش شرکت